HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Prevádzka a chod materského centra je prevažne zabezpečená z pomoci dobrovoľníkov. Bez Vás by sme nemohli ponúkať tak širokú činnosť a kvalitné služby v tejto oblasti.

Preto hľadáme dobrovoľníkov aj z oblasti pedagogiky, psychológie, lekárstva ... na vedenie činností:

 • prednášky, besedy
 • tvorivé dielne
 • divadielka pre najmenších
 • hudobné stretnutia
 • cvičenia pre matky s deťmi na fitloptách
 • jazykové kurzy
 • pomoc pri burzách ošatenia
 • cvičenie matiek s deťmi na fitloptách
 • cvičenie kalanetiky, pilatesu, zumby
 • údržba a úprava zelene
 • varovanie detí
 • iné aktivity podľa vašej ponuky

Taktiež uvítame pomoc šikovných oteckov pri menších opravách a údržbe zariadenia v interiéri a vonkajších priestoroch MC. 

Za pomoc a aktivity ponúkame voľné vstupy.

Nahlásiť sa môžete telefonicky alebo osobne v MC.

Tešíme sa na spoluprácu :-)

© trnavskemc.sk 2009  |  Created by: Marek